Проект – EU project PRISM

В този сайт ще намерите информация за проекта EU project PRISM. За повече информация посетете сайта по-късно.

Какво представлява PRISMA

Един от новите проекти от европейският съюз еPRISMA. Той е първична – Европейска платформа с капацитет. PRISMA е напълно развита форма за онлайн резервация, която предлага възможност за резервации на първични капацитети, директно от различни оператори на преносни системи (ОПС), само с помощта на един единствен инструмент.

PRISMA е лесен за използване и представя множество функции, които позволяват на търговците на газ недискриминационен достъп до различните мрежи за преносни системи до самите оператори. Оператори на преносимите системи (ОПС) са и договорните партньори за всякакви договори и нужния капацитет при влизане и излизане.

PRISMA предлага следните възможности за регистрирани потребители, а именно:

Право на регистрация на всеки един изпращач до всички участващи оператори на преносни системи; Continue reading Какво представлява PRISMA