Какво представлява PRISMA

Един от новите проекти от европейският съюз еPRISMA. Той е първична – Европейска платформа с капацитет. PRISMA е напълно развита форма за онлайн резервация, която предлага възможност за резервации на първични капацитети, директно от различни оператори на преносни системи (ОПС), само с помощта на един единствен инструмент.

PRISMA е лесен за използване и представя множество функции, които позволяват на търговците на газ недискриминационен достъп до различните мрежи за преносни системи до самите оператори. Оператори на преносимите системи (ОПС) са и договорните партньори за всякакви договори и нужния капацитет при влизане и излизане.

PRISMA предлага следните възможности за регистрирани потребители, а именно:

Право на регистрация на всеки един изпращач до всички участващи оператори на преносни системи;

Преглед в детайли за всички резервирани мрежови точки и наличен капацитет;

Търгове на фирма по всяко време на годината, на всяко тримесечие или за месеци напред. Със системата може да се достигне до продукти на трансгранични пазари и свързващите точки.

За първите кандидатствали по европроекта PRISMA и първи обслужени резервации на първични мощности, не биват отдавани търг.

От първото тримесечие на 2013 г., операторите на преносни системи от страните – Белгия, Австрия, Германия, Дания, Италия, Франция и Холандия търг се провежда в първичния капацитет на всички основни пунктове от мрежата. Това става възможно, чрез съдействието от Европейски капацитет на „Platform PRISMA“ първични избори.

В съвместна платформа важна стъпка към интегриран европейски пазар на газ и свързващите пазари за газ, правят седем различни страни от Централна Европа. Това отваря нови възможности за трансграничен пренос на газ към товарните компании. Всичко това става възможно и реално, чрез една единствена платформа.

Целта на новата европейска платформа, чийто старт е направен на 1 април 2013 г., е ранното въвеждане на „Network Code ENTSOG“, относно механизми за разпределение на капацитет на бъдещи пазарни правила и за разпределяне на преносния капацитет. Платформата е в състояние да се справят с хармонизирани капацитет от продукти, механизми, предположения за търг и да обслужва различни задния в системи с CAM Network Code ENTSOG.