Автор: zwonulladm

Проект – EU project PRISM

В този сайт ще намерите информация за проекта EU project PRISM. За повече информация посетете сайта по-късно.

Какво представлява PRISMA

Един от новите проекти от европейският съюз еPRISMA. Той е първична – Европейска платформа с капацитет. PRISMA е напълно развита форма за онлайн резервация, която предлага възможност за резервации на първични капацитети, директно от различни оператори на преносни системи (ОПС), само с помощта на един единствен инструмент. PRISMA е лесен за използване и представя множество

Continue Reading…